+31 (0) 6 555 05 519 - +44 7955 802090 - info@marblelifestyle.com

MARBLE LIFESTYLE – ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle services die u bestelt bij of worden geleverd door Marble Lifestyle en door diensten aan te vragen bij Marble Lifestyle gaat u ermee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op die services en uw verzoeken.

 

1. Marble Lifestyle Regels
 • 1.1. U bent verplicht om correcte persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u zich aanmeldt voor het Marble Lifestyle-lidmaatschap en uw verzuim om dit te doen kan uw lidmaatschap ongeldig maken. Uw verantwoordelijkheid om nauwkeurige informatie te verstrekken is een voortdurende verplichting en u moet Marble Lifestyle op de hoogte brengen in het geval dat de door u verstrekte informatie verandert.
 • 1.2. Door u als lid te registreren of u aan te melden voor onze nieuwsbrief op de website, stemt u ermee in om elektronische en andere correspondentie van ons en voor Marble Lifestyle te ontvangen om persoonlijke informatie over u te bewaren zoals uiteengezet in ons privacybeleid.
 • 1.3. Toegang tot alle locaties is afhankelijk van beschikbaarheid en eventuele regels en beperkingen opgelegd door de individuele vestiging en hun deurbeleid kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Deze beperkingen omvatten waarschijnlijk, maar zijn niet beperkt tot:
  • 1.3.1. Kledingvoorschrift – slim aankleden of passend bij de locatie
  • 1.3.2. Gemengde groepen – zorg ervoor dat uw groep voor ten minste 50% uit meisjes bestaat. Let op – alle vrouwelijke groepen zijn normaal gesproken acceptabel
  • 1.3.3. Intoxicatie – Bij dronkenschap wordt u waarschijnlijk de toegang geweigerd
 • 1.4. Alleen locaties met een Marble Lifestyle-cirkel op de website zijn te reserveren door leden of ledenvoordelen te ontvangen. Om volledige voordelen voor leden te zien, logt u in op het ledengedeelte op de website of neemt u contact op met Marble Lifestyle.
 • 1.5. Toegangsprijzen zijn nog steeds van toepassing op sommige locaties. Raadpleeg de website voor de volledige lijst.
 • 1.6. Gratis toegang voor leden van clubs is ter beoordeling van de manager als u laat aankomt. We raden aan om uiterlijk om 23.00 uur aan te komen om gratis toegang te krijgen – hoewel de meeste clubs dit tot later op de avond eren.
 • 1.7. Gastlijsten en boekingen moeten zo vroeg mogelijk worden ingediend, maar uiterlijk om 17.00 uur op de betreffende dag (op vrijdag en zaterdag om 16.00 uur). Gastlijsten gaan open van 7-10.30 uur op vrijdag en zaterdag, maar de beschikbare locaties kunnen beperkt zijn. Locaties kunnen meer bericht vereisen voor zeer grote gastlijsten
 • 1.8. Sommige locaties sluiten hun gastlijsten en houden tabellen tegen voor het weekend, dus boekingen moeten indien mogelijk binnen werkdagen doordeweeks worden ingediend. Marble Lifestyle probeert waar mogelijk gastlijsten in te dienen die op zaterdag zijn ingediend.
 • 1.9. Uw lidmaatschap is persoonlijk voor u. U bent ervoor verantwoordelijk dat niemand anders uw lidmaatschap gebruikt.
 • 1.10. Van leden wordt verwacht dat ze aanwezig zijn op locaties waar ze gastlijsten voor hebben georganiseerd. Leden zijn verantwoordelijk voor de acties en het gedrag van hun gasten

 

2.Lidmaatschapskosten, annuleringen en restituties
 • 2.1. Het Marble Lifestyle-lidmaatschap is maandelijks of jaarlijks vooraf betaalbaar via een beveiligde internetbetaling. Het lidmaatschap zal blijven doorlopen, tenzij geannuleerd. 6 maanden is de minimale lidmaatschapsperiode, waarna kan worden geannuleerd met een opzegtermijn van één maand.
 • 2.2. U kunt deze overeenkomst op elk gewenst moment binnen 7 werkdagen annuleren voor een volledige terugbetaling van lidmaatschapskosten, zolang u de service nog niet hebt gebruikt. Als u binnen de 7 dagen een verzoek indient, kunt u niet langer een volledige terugbetaling aanvragen.
 • 2.3. Als u na 7 dagen (of nadat de service is gebruikt, dit geldt ook voor gratis evenementen) uw lidmaatschap wilt opzeggen, is restitutie van lidmaatschapskosten niet mogelijk. Er is een minimale lidmaatschapsperiode van zes maanden. Als u jaarlijks vooraf heeft betaald, wordt een pro rata restitutie van de resterende munds (minus de opzegging van één maand) geregeld.
 • 2.4. Annulering van de Marble Lifestyle-lidmaatschappen moet schriftelijk worden medegedeeld. Dit kan gedaan worden via e-mail of post.
 • 2.5. Marble Lifestyle behoudt zich het absolute recht voor om uw lidmaatschap (naar eigen goeddunken) om welke reden dan ook te annuleren of op te schorten. Indien Marble Lifestyle uw Lidmaatschap annuleert, zal het, indien van toepassing, het saldo van eventuele jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage op tijdsafhankelijke basis terugbetalen met betrekking tot de resterende periode waarop de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betrekking heeft.
 • 2.6. Marble Lifestyle behoudt zich het recht voor om uw lidmaatschap te annuleren zonder enig resterend saldo te restitueren, indien van toepassing als een actie of gedrag van u of uw gasten de reputatie van Marble Lifestyle in het gedrang brengt.
 • 2.7. Wanneer u zich aanmeldt voor Marble Lifestyle, worden betalingen gedaan via alle betaalmethoden die mogelijk worden gemaakt door Marble Lifestyle en worden voortgezet totdat u besluit dat u niet langer wenst door te gaan. Als u op enig moment na de eerste 6 maanden uw overeenkomst wilt annuleren, neem dan contact op met Marble Lifestyle. Rode lidmaatschapsbetalingen kunnen ook jaarlijks worden betaald per factuur met een minimale lidmaatschapsperiode van één jaar.
 • 2.8. Als u betaalt via automatische incasso, moeten annuleringen 30 dagen vóór het einde van de maand worden ontvangen om de betaling van de volgende maand te annuleren.
 • 2.9. Voor lidmaatschappen van korte duur (dat wil zeggen weekend- / weeklidmaatschappen) moeten vergoedingen voor lidmaatschappen worden betaald voordat een verzoek wordt gedaan.

 

3. Voordelen lidmaatschap
 • 3.1. Als lid van Marble Lifestyle hebt u recht op alle voordelen die op de website worden beschreven.
 • 3.2. Als geregistreerd lid van Marble Lifestyle, houd er rekening mee dat leveranciers van voordelen en de voordelen zelf afhankelijk zijn van beschikbaarheid en van tijd tot tijd zonder kennisgeving kunnen veranderen.
 • 3.3. Marble Lifestyle wil ervoor zorgen dat de voordelen te allen tijde beschikbaar blijven en onderhandelt voortdurend over nieuwe voordelen om ervoor te zorgen dat u maximaal gebruik kunt maken van uw lidmaatschap. Als een van de voordelen niet meer beschikbaar is, zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat voorafgaande toezeggingen zo volledig mogelijk worden nagekomen, maar we zijn niet verantwoordelijk voor acties van leveranciers of locaties buiten de controle van Marble Lifestyle.

 

4.Uw lidmaatschap gebruiken
 • 4.1. U kunt alleen verzoeken doen via de website, per telefoon of e-mail als u eenmaal bent geaccepteerd als lid.
 • 4.2. Marble Lifestyle behoudt zich het recht voor om deze services in te trekken en / of te weigeren de gevraagde services te leveren.
 • 4.3. Als Marble Lifestyle niet aan een verzoek kan voldoen, zal het u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren.

 

5.Aansprakelijkheid
 • 5.1. Behalve met betrekking tot overlijden en persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Marble Lifestyle of zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, is Marble Lifestyle niet aansprakelijk voor verlies, kosten, uitgaven of schade van welke aard dan ook (direct of indirect) ) die voortkomen uit het verlenen van diensten of uit uw vertrouwen op de informatie en suggesties die door Marble Lifestyle hieronder worden verstrekt en de resulterende levering van diensten aan u door een derde partij
 • 5.2. Marble Lifestyle is niet aansprakelijk jegens u voor verlies, schade, kosten, uitgaven of andere claims voor compensatie die voortvloeien uit verzoeken of instructies die door u zijn verstrekt en die onvolledig, onjuist of onjuist zijn of enige andere fout van u vormen.
 • 5.3. Marble Lifestyle is niet aansprakelijk jegens u of wordt geacht in strijd te zijn met deze Algemene voorwaarden vanwege een vertraging in het uitvoeren of niet-nakomen van enige verplichtingen van Marble Lifestyle met betrekking tot haar services, als de vertraging of het falen te wijten was aan een oorzaak buiten de redelijke controle van Marble Lifestyle.
 • 5.4. Behalve met betrekking tot overlijden en lichamelijk letsel en onder voorbehoud van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden, is Marble Lifestyle de maximale aansprakelijkheid jegens u voor schending van enige van haar verplichtingen hieronder beperkt tot de waarde van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.
 • 5.5. Marble Lifestyle heeft als doel ervoor te zorgen dat virussen (of andere programma’s met nadelige gevolgen) niet op de Site staan, maar Marble Lifestyle aanvaardt geen verantwoordelijkheid in verband hiermee.
 • 5.6. Dit gedeelte is alleen van toepassing voor zover toegestaan door de wet.

 

6. Wijzigingen in deze Marble Lifestyle-regels
 • 6.1. Marble Lifestyle kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving wijzigen, maar substantiële wijzigingen worden door de volgende media gecommuniceerd:
  • 6.1.1. The Marble Lifestyle Nieuwsbrief
  • 6.1.2. De Marble Lifestyle Website
  • 6.1.3. Email
  • 6.1.4. De post of andere persoonlijke bezorgservice
 • 6.2. Als u uw Lidmaatschap blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde Algemene voorwaarden accepteert

 

7. Links
 • 7.1. Marble Lifestyle aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar de site links bevat en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, producten of services die beschikbaar zijn op dergelijke hyperlinks. Marble Lifestyle heeft mogelijk geen zeggenschap over dergelijke websites. Het opnemen van hyperlinks naar dergelijke andere websites betekent niet dat Marble Lifestyle het materiaal op dergelijke websites onderschrijft of enige band heeft met de eigenaar ervan.

 

8. Auteursrecht en plagiaat

Marble Lifestyle bezit of heeft wettig recht op alle auteursrechten op deze Site. Alle andere intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Deze site is alleen voor persoonlijk gebruik – u mag deze niet voor commerciële doeleinden gebruiken. U mag alleen downloaden naar uw pc voor kijkdoeleinden en een aantal pagina’s van deze site afdrukken voor uw persoonlijk gebruik. U mag de informatie verkregen van deze Site niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, daarvan afgeleide werken maken, overdragen of verkopen. Dit geldt voor alle niet-leden, inclusief iedereen die deze site bezoekt.

 

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden en uw Lidmaatschap bij Marble Lifestyle zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland. De bepalingen van de Privacyverklaring zijn te allen tijde van toepassing.